Procedury wizowe

Umówienie spotkania

W celu umówienia się na spotkanie w celu ubiegania się o wizę należy skontaktować się z polskimi konsulatami pisząc e-mail. Adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych odpowiednich urzędów konsularnych, np.:

https://www.gov.pl/web/indie/embassy-new-delhi

https://www.gov.pl/web/kenia/embassy

Składanie wniosku wizowego

Wnioski wizowe należy składać osobiście (konieczne jest pobranie odcisków palców). Uczestnicy powinni przedstawić następujące dokumenty:

1) Formularz wniosku wizowego (wydrukowany i podpisany).

Uczestnicy powinni zwrócić się do właściwego konsula o udzielenie im informacji, w jaki sposób mogą uzyskać i wypełnić formularz wniosku wizowego.

2) Kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm.

Zdjęcie musi być:

• ostre, wykonane na białym tle i wydrukowane na papierze wysokiej jakości,

• nowsze niż 6 miesięcy,

• wykonane en face, wyraźnie ukazujące oczy i twarz z obu stron od czubka głowy do szczytu barków, z twarzą zajmującą 70-80% zdjęcia. Zdjęcie musi być zrobione bez nakrycia głowy.

3) Paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej trzy miesiące od przewidywanej daty powrotu, zawierający co najmniej dwie puste strony na wizy.

4) dokument potwierdzający zamieszkanie w okręgu konsularnym wniosku cudzoziemca.

5) Zaproszenie wydane przez Międzynarodową Federację Szachową.

6) Rezerwacja lotu.

7) ubezpieczenie zdrowotne ważne na całym terytorium państw członkowskich na cały okres planowanego pobytu na kwotę nie niższą niż 30 000 euro.

8) Dowód posiadania wystarczających środków utrzymania w formie ustalonej przez konsula – dotyczy osób, dla których Polski Związek Szachowy nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie.

Wspierają nas

Sponsorzy i partnerzy